shopup.com

4248141
HYDRAULIC OIL น้ำมันไฮดรอลิค HYDRAULIC OIL น้ำมันไฮดรอลิค HYDRAULIC OIL น้ำมันไฮดรอลิค HYDRAULIC OIL น้ำมันไฮดรอลิค HYDRAULIC OIL น้ำมันไฮดรอลิค HYDRAULIC OIL น้ำมันไฮดรอลิค
HYDRAULIC OIL น้ำมันไฮดรอลิค AW 10,32,46,68,100 เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันไฮดรอลิคต้านทานการสึกกร่อน ผลิตจากน้ำมันชนิด Parafinic จึงมีคุณภาพและอายุการใช้งานยาวนานเพิ่มคุณภาพด้วยสารป้องกันการสึกกร่อน และสารป้องกันการรวมตัวกับออกซิเจนเหมาะสำหรับใช้งานในระบบไฮดรอลิคของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบไฮดรอลิคของรถจักรกลหนัก ที่ต้องทำงานภายใต้ความดันสูง ผลิตภัณฑ์ น้ำมันอุตสาหกรรมอื่นๆของบริษัท * น้ำมันไฮดรอลิค Hydraulic oil *น้ำมันหล่อลื่นแท่นรางเลื่อน Slideway oil *น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม Industrial gear oil *น้ำมัน หล่อลื่นเครื่องอัดอากาศ Compressor oil *น้ำมันหล่อลื่นปั๊มสูญญากาศ Vacuum pump oil *น้ำมันหล่อเย็นชนิดผสมน้ำ Soluble milky oil *น้ำมันตัดกลึงกึ่งสังเคราะห์ ชนิดผสมน
ราคา 0.00 บาท

09 มีนาคม 2564

ผู้ชม 2885 ผู้ชม

 

 

HYDRAULIC OIL น้ำมันไฮดรอลิค AW 10 ,32 ,46,68,100

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันไฮดรอลิคต้านทานการสึกกร่อน ผลิตจากน้ำมันชนิด PARAFINIC จึงมีคุณภาพและอายุการใช้งานยาวนานเพิ่มคุณภาพด้วยสารป้องกันการสึกกร่อน และสารป้องกันการรวมตัวกับออกซิเจนเหมาะสำหรับใช้งานในระบบไฮดรอลิคของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบไฮดรอลิคของรถจักรกลหนัก ที่ต้องทำงานภายใต้ความดันสูง

สนใจสอบถามรายละเอียดสินค้า

Tel:089-4258114 ,089-8121568,099-2593030,034-433525   

Fax: 034-433726

Email: kittisak@mkj-precision.com 

web : www.mkj-precision.com 

Line: mkjprecision

Engine by shopup.com